Årsmøte Småland Båtforening torsdag 10. mars

Skrevet av Johan
mars 2, 2022

Møterommet på Frostasenteret, kl. 19.00.

Vanlige årsmøtesaker

Pga. servering på møtet ønsker vi påmelding til Jan Inge Røkke på epost innen 8. mars:

jan.inge.rokke@coop.no

Styret i Småland Båtforening