Båthavna/kaier

Småland Havn ligger godt beskyttet av en molo mot vest. Har ca. 120 båtplasser, fordelt på 7 forskjellige brygger. I tillegg er det 4 gjesteplasser, 2 på enden av brygge 4 og 2 på enden av brygge 5.