Medlemskap

Ønsker du medlemskap?

Dersom du ønsker å bli medlem i Småland Båtforening og få båtplass må du sende følgende informasjon til havnesjefen i båtforeningen

Medklemskap

Kostnader

Medlem uten båtplass (passivmedlem/venteliste)
Kr. 250 pr. år

Båtplass Brygge 1 – 7
Kr. 250 pr. år
+ pr. breddemeter 900 kr.

Strøm fra måler
Tariff

Vinterbåtplass for andre enn medlem
(passivmedlem/venteliste)
Kr. 2500 pr. år
+ strømforbruk (plassen kan da disponeres frem til 1.april)

Gjesteplass inkl strøm og vann
Inntil 4 timer gratis
Kr. 150,- opp til 30 fot. Kr. 200,- for 30-40 Fot. Kr. 250,- over 40 Fot, pr døgn.

Merknader
Vi har kun 4 gjesteplasser